Декларација и кодекс

  Декларацијата за заедничка мисија на вработените во јавниот сектор ќе ја објавиме наскоро.

  Како поддршка на процесот на промени, направивме „Кодекс на државната служба” со кој се прифаќа интегриран пристап кон вредностите, стандардите и однесувањето на државните службеници. „Кодексот” претставува јасна рамка во која мораат да работат државните службеници. Тој ги поставува во единствен документ принципите кои треба да го регулираат однесувањето на државните службеници и вредностите што ги застапува државната служба.

  Кодексот на државната служба може да го погледнете тука.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Регистрирај се за е-билтен

Добивај ги најновите информации на твојот е-маил