Закон за вработени во јавен сектор

    undefined

    Со новата законска рамка ќе се обезбеди унифицирана регулатива во врска со статусот на вработените во јавниот сектор, ќе се воспостави унифицирана класификација на работните места, ќе се воспостави единствен регистар на вработените во јавниот сектор, ќе се гарантираат минималните права и должности на вработените, а исто така ќе се воспостави системот за управување со учинокот и ќе се гарантира еднаков пристап до работните места во јавниот сектор кој ќе се базира на принципите на стручност, компетентност, еднаков пристап и транспарентност.

    Законот за вработените во јавниот сектор ("Службен весник на Република Македонија" 27/14) можете да го погледнете тука.

    Законот за изменување и дополнување на Законот за вработените во јавниот сектор ("Службен весник на Република Македонија" 199/14) можете да го погледнете тука.

    Консолидираниот текст на Законот за вработените во јавниот сектор можете да го погледнете тука

Регистрирај се за е-билтен

Добивај ги најновите информации на твојот е-маил