Надлежност на Агенцијата за Администрација

  Агенцијата за Администрација е надлежна да ги врши следниве работи:

  - објавување на огласи за вработување на административни службеници,

  - организација на постапки за селекција на административни службеници,

  - постапување по жалби и приговори на административните службеници во втор степен,

  - спроведување на испитот за административен службеник, испитот за административно управување и тестот на личност,

  - водење на евиденција на кандидати кои доставиле лажни докази во пријавата за вработување и

  - други работи утврдени со закон.

Регистрирај се за е-билтен

Добивај ги најновите информации на твојот е-маил