Унапредување

    Со Главата VIII се регулира во целост постапката за унапредување на административните службеници, почнувајќи од интерниот оглас за унапредување, преку пријавата за унапредување, условите за унапредување и комисијата за селекција.

    Постапката на унапредување им овозможува на административните службеници кариерно напредување, односно преминување од пониски на повисоки работни места. При постапката на унапредување се почитува  начелото за соодветна и правична застапеност.

     

Регистрирај се за е-билтен

Добивај ги најновите информации на твојот е-маил