Вработување

    Главата VII од Законот за административните службеници ја уредува постапката за вработување на административните службеници, при што до детали е регулирана постапката за вработување, почнувајќи од обврската за планирање на вработувањето, пријавата за вработување, постапката за селекција, тестирањето, интервјуто и сите други аспекти од постапката за вработување.

     

Регистрирај се за е-билтен

Добивај ги најновите информации на твојот е-маил