Културен живот

Национални установи од областа на драмската дејност:

   - Македонски народен театар - Скопје

   - Драмски театар – Скопје

   - Театар за деца и младинци - Скопје

   - Албански театар - Скопје

   - Турски театар - Скопје

   - Народен театар - Битола

   - Тетовски театар - Тетово

   - Театар Комедија - Скопје

Национални установи од областа на сценско-уметничката дејност и фолклор:

   - Центар за култура „Марко Цепенков“ - Прилеп

   - Центар за култура ''Трајко Прокопиев'' - Куманово

   - Центар за култура Ацо Шопов - Штип

   - Центар за култура Јордан Х.К.-Џинот“ -Велес

   - Центар за култура Антон  Панов - Струмица

   - Центар за култура „Григор Прличев“ - Охрид

   - Центар за култура „АСНОМ“ - Гостивар

   - Центар за култура „Никола Јонков-Вапцаров“ - Делчево

   - Центар за култура - Дебар

   - Центар за култура „Кочо Рацин“ - Кичево

   - Центар за култура „Бели мугри“ - Кочани

   - Центар за култура - Крива Паланка

   - Центар за културата „Ацо Ѓорчев“ - Неготино

   - Центар за култура „Браќа Миладиновци“ - Струга

   - Центар за култура „Иљо Антески-Смок“ - Тетово

   - Центар за култура - Битола

   - Ансамбл за народни игри и песни, Танец - Скопје

Национални установи од областа на музичко-сценската дејност:

   - Македонска филхармонија - Скопје

   - Македонска опера и балет - Скопје

   - Охридско Лето - Охрид

Национални установи од областа на литература и издавачка дејност:

   - НУМ „Струшки вечери на поезијата“ - Струга

Национални установи од областа на заштита на културно наследство

Национални установи од областа на музејската дејност:

   - Музеј на Македонија

   - Природонаучен музеј на Македонија - Скопје

   - НУ Музеј - Гевгелија

   - Музеј на тетовскиот крај - Тетово

   - Музеј - Куманово

   - Музеј „д-р Никола Незлобински“ - Струга

   - Историски музеј - Крушево

   - Музеј „Западна Македонија во НОВ“ - Кичево

   - Спомен куќа на Мајка Тереза - Скопје

   - Музеј на современ уметност - Скопје

   - Национална галерија на Македонија - Скопје

   - Уметничка галерија -  Тетово

   - Спомен-куќа на Тодор Проески

   - Музеј на македонската борба за државност и самостојност, Музеј на ВМРО и Музеј на жртвите на комунистичкиот режим - Скопје

   - Археолошки музеј на Македонија - Скопје

   - Музеј на албанската азбука

Национална установа од областа на библиотечната дејност:

   - НУ Универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ - Скопје

   - НУ Универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ - Битола

   - НУ Библиотека „Гоце Делчев“ - Штип

   - Библиотека „Григор Прличев” - Охрид

   - Библиотека „Кочо Рацин” - Тетово

Национални установи од областа на заштитата на недвижното културно наследство:

   - Национален конзерваторски центар - Скопје

   - Управа за заштита на културното наследство - Скопје

   - Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј - Битола

   - Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј - Охрид

   - Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј - Штип

   - Завод за заштита на сопмениците на културата и Музеј - Прилеп

   - Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј - Струмица

   - НУ Конзерваторски центар - Скопје

   - Национална Установа за управување со археолошки локалитет Стоби - Градско

   - Конзерваторски центар - Гостивар

   - Кинотека на Македонија - Скопје

Останато:

   - НУ Филмски фонд на Република Македонија

Регистрирај се за е-билтен

Добивај ги најновите информации на твојот е-маил